Leang Salukang Kallang Cave

Geodiversity Salukang Kallang adalah gua dengan sistem terpanjang untuk sementara ini. Sistem gua salukang kallang mencapai ±12 kilometer. Ornamen-ornamen gua yang menghiasi gua salukang kallang sangat beragam. Selain itu keterdapatan sungai bawah tanah dijumpai pada gua ini. Adapun aliran sungai tersebut akan sampai di kawasan geosite Bantimurung.
Translate »